Subotica

1 - 5 firme od 5
Bokeljska 54
Tel: 
024/546-883
Fax: 
024/547-150
Brendovi: 

ŠTAMPANJE I IZDAVANJE KNJIGA, UDŽBENIKA I SVESAKA, KOMPJUTERSKI OBRASCI 1+0 DO 1+5 NA NCR HARTIJI

Pre 19 godina . . .

Banijska 91.
Brendovi: 

IZRADA AMBLEMA I APLIKACIJA U RELJEFNOJ PLASTICI ZA INDUSTRIJU ODEĆE, OBUĆE I POZAMANTERIJE - GALANTERIJE

Brendovi: 

Creative Line d.o.o. se sastoji od visokoobrazovanih i stručno usavršenih ljudi na polju marketinga, design-a, digitalne štampe, i aplikacije.